Skip to main content

Mobila elevhälsotem

Har du svårt att bemanna ditt elevhälsoteam? Vi hjälper dig med alltifrån enstaka hjälteinsatser till hela team av hjältar.

Våra specialister inom elevhälsa är givetvis både behöriga och välutbildade. Därutöver har de lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i skolan och är erfarna när det kommer till skolutveckling samt att organisera och driva elevhälsoarbete och pedagogisk utveckling. Vi erbjuder dessutom handledning, utbildning och psykosocialt stöd för såväl elever som personal.

Dina behov styr upplägget

Vi kan erbjuda personal för såväl långa som korta perioder, till exempel vid ordinarie personals frånvaro eller vid arbetstoppar. Du väljer dessutom själv om du vill och behöver bemanna med hela team eller med personal med någon särskild kompetens. Oavsett vilket, så kan du vara säker på att vi har alla kompetenser du behöver såsom:
• Specialpedagog
• Skolkurator
• Skolsköterska
• Skolläkare
• Skolpsykolog
• Studie- och yrkesvägledare

Jag vill hyra personal